Θέρος
ενέργειας...

Ανακαίνιση του υπάρχων ηλιακού συστήματος στο Adriatica Hotel

2017-03-09
Νικιάνα, Λευκάδα

Το ηλιοθερμικό σύστημα στο καλοκαιρινό ξενοδοχείο 65 κλινών Adriatica δεν είχε δουλέψει ποτέ σωστά παρότι είχαν γίνει διάφορες προσπάθειες. Επίσης οι συλλέκτες είχαν τοποθετηθεί στην κορυφή της κεραμοσκεπής και ενοχλούσαν αισθητικά.

Τα δοχεία ζεστού νερού στο μηχανοστάσιο ήταν επίσης σε κακή κατάσταση.

 

 

Μας ζητήθηκε να εξετάσουμε τον υπάρχων εξοπλισμό και να το ανακαινίσουμε ώστε να αυξηθεί η αξιοπιστία και να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας.

Έγινε πλήρης ανασχεδιασμός του ηλιοθερμικού συστήματος καθώς και του μηχανοστασίου για το ζεστό νερό.

 

Για την παραγωγή ζεστού νερού επιλέχθηκε η χρήση των σταθμών Hydro40 αφού είναι η πιο αξιόπιστη λύση τεχνικά και η πιο υγιεινή για τους φιλοξενούμενους.

 

 

Το ανακαινισμένο σύστημα ξεκίνησε τον Μάρτιο 2017 και έδειξε άμεσα πολύ καλή συμπεριφορά.

Η μέγιστη αναμενόμενη κατανάλωση ζεστού νερού είναι 3.120 λίτρα / μέρα. Η πρόβλεψη μας είναι ότι η ηλιακή ενέργεια αναμένεται να καλύψει ετήσια το 74,5% των αναγκών για το ΖΝΧ.

 

Η εταιρία μας ανέλαβε τον σχεδιασμό, την προμήθεια υλικών, και την επίβλεψη της εγκατάστασης και της εκκίνησης. Όλες οι εργασίες έγιναν από τους τεχνικούς της ομάδας του Ηλία Ρεπάνη.

 

Βασικά χαρακτηριστικά 

 

Συνεργάτης εγκατάστασης

Ηλίας Ρεπάνης - Υδροηλεκτρική