Θέρος
ενέργειας...

Εταιρία


Θέρος ενέργειας…

Αυτές οι 2 λέξεις αντιπροσωπεύουν το αντικείμενο της δουλειάς μας.

Ειδικευόμαστε σε προϊόντα και εφαρμογές για την εξοικονόμηση ενέργειας και την αξιοποίηση Α.Π.Ε. στον μέγιστο βαθμό για κτήρια και βιομηχανικές χρήσεις με έμφαση στα ηλιακά θερμικά συστήματα κάθε μεγέθους και τα υβριδικά συστήματα θέρμανσης.

Σε έναν γρήγορα εξελισσόμενο κόσμο, βλέπουμε τα προβλήματα ως ευκαιρίες για ακόμα καλύτερες λύσεις.

Οι προτάσεις που κάνουμε είναι συνδυασμός ποιοτικών υλικών, τεχνολογίας, και της τεχνογνωσίας μας.

Παρότι η εταιρία ιδρύθηκε στο ξεκίνημα της χειρότερης οικονομικής κρίσης καταφέρνουμε κάθε χρόνο να αναπτυσσόμαστε και να βελτιωνόμαστε.

Βασιζόμαστε σε σκληρή δουλειά, συνεχή εκπαίδευση σε νέες τεχνολογίες, και στην επιθυμία να γίνουμε καλύτεροι.


Τα πρώτα βήματα

Η πρώτη ιδέα για την εταιρία γεννήθηκε το 2004 όταν λόγο προσωπικού ενδιαφέροντος, παράλληλα με τις κανονικές επαγγελματικές μας δραστηριότητες, ασχοληθήκαμε με την δημιουργία ενός αιολικού πάρκου.

Αυτό οδήγησε στην δημιουργία μιας Ο.Ε. εταιρίας με στόχο την τοποθέτηση και λειτουργία μιας ανεμογεννήτριας 2 MW στην Νότια Πελοπόννησο.

Το 2006 ασχοληθήκαμε εκτεταμένα με την έρευνα των τεχνολογιών και της αγοράς για την εξοικονόμησης ενέργειας σε κτηριακές και βιομηχανικές εφαρμογές. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα θερμικά ηλιακά συστήματα και της αντλίες θερμότητας.

Η Θέρος Ο.Ε. έχει έδρα την Λευκάδα με επίσημη ημερομηνία έναρξης την 7 Φεβρουαρίου 2007.