Θέρος
ενέργειας...

Σωλήνες SS-flex


   

 

 

 

 

 

 

 

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οδηγίες χρήσης των σωλήνων SS-flex σε ηλεκτρονική μορφή υπάρχουν πλέον στο internet.

Για περισσότερες λεπτομέρεις για τους ταχύ-σύνδεσμους Meibes FixLock δείτε το φυλλάδιο τους.

 

 

Σας προσκαλούμε να δείτε ένα μικρό βίντεο με την δοκιμή των Meibes FixLock® σε πίεση ως 50 bar!!

 

Τυπικές εφαρμογές

Ηλιακά θερμικά συστήματα κάθε τύπου

 

 

 

Μηχανοστάσια θέρμανσης