Θέρος
ενέργειας...

Ανακατασκευή του υπάρχων ηλιακού συστήματος στο ξενοδοχείο Φάραι Palace

2016-04-08
Καλαμάτα, Μεσσηνία

Στο ξενοδοχείο, χωρητικότητας 150 κλινών, είχε εγκατασταθεί σύστημα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης αποτελούμενο από 3 δοχεία τεχνολογίας Tank In Tank, ηλιακό πεδίο με συλλέκτες κενού και λέβητας πετρελαίου.

Παρακολουθώντας τη λειτουργία του ηλιακού πεδίου και την κατανάλωση πετρελαίου στους λέβητες διαπιστώθηκε πως το ηλιοθερμικό σύστημα δεν είχε την αναμενόμενη απόδοση. 

Οι ιδιοκτήτες του ξενοδοχείου αποφάσισαν να  προβούν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες  για την αποκατάσταση των προβλημάτων και τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας της εγκατάστασης. Μετά από τη διεξαγωγή σχετικής έρευνας αγοράς, επιλέχθηκε και ανατέθηκε στους τοπικούς συνεργάτες μας «FOURSEASONS Κlima Engineering» η ανακαίνιση της εγκατάστασης.

Απαίτηση του Εργοδότη ήταν η διατήρηση του υφιστάμενου εξοπλισμού και ταυτόχρονα η αξιοποίηση τεχνολογίας αιχμής για τον έλεγχο της εγκατάστασης.

 

Έγινε πλήρης ανασχεδιασμός του συστήματος και των αυτοματισμών του. Τοποθετήθηκαν αντλιοστάσια και νέα ανοξείδωτη σωλήνωση SS-flex για το ηλιακό κύκλωμα. Η μεταφορά θερμότητας γίνεται πλέον με πλακοειδή εναλλάκτη της Kioto Solar Energy.

Εγκαταστάθηκε σύστημα ελέγχου παρακολούθησης λειτουργίας της εταιρείας Prozeda  το οποίο παραμετροποιήθηκε για τις συνθήκες λειτουργίας της εγκατάστασης.

 

Οι μελέτες εκπονήθηκαν από την εταιρεία μας και όλες οι εργασίες έγιναν υπό την συνεχή επίβλεψη των συνεργατών μας σε άμεση συνεργασία με τους Εργοδότες.

Η πρόβλεψη μας για την ετήσια μείωση στην κατανάλωση πετρελαίου ήταν 40%. 

Μετά την αναβάθμιση οι μετρήσεις δείχνουν πως η μείωση στην κατανάλωση  πετρελαίου, εκτιμάται σε 50%.

Δείγμα της λειτουργίας του συστήματος μετά την αναβάθμιση είναι τα στοιχεία από τις 12 Ιουνίου 2016 όπου οι συλλέκτες ανέβασαν το δοχείο αδρανείας στους 90°C και το σύστημα σταμάτησε για να το προστατεύσει από υπερβολικά υψηλή θερμοκρασία.

 


Βασικά Χαρακτηριστικά 

 

Δείτε το σε λειτουργία τώρα (LIVE)

Online Solar Thermal System

 

Συνεργάτης

FOURSEASONS klimaengineering

Βύρωνος 100, Καλαμάτα 

www.klimaengineering.gr

 

FOURSEASONS klimaengineering