Θέρος
ενέργειας...

Sonnenkraft FWS 20 με θερμοστατική ρύθμιση

 • Παραγωγή 20 lt/min για 1-2 κατοικίες.
 • Ιδανικό για χρήση με αντλίες θερμότητας και ηλιακά.
 • Στιγμιαίο υγιεινό ζεστό νερό χωρίς διακυμάνσεις θερμοκρασίας. 
1.299,27 €
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
2 Χρόνια εγγύηση Κωδικός Θέρος SEG.2323


Σταθμός φρέσκου Ζεστού Νερού Χρήσης (Ζ.Ν.Χ.) 

 • Χρησιμοποιείται για την υγιεινή και οικονομική θέρμανση του οικιακού νερού σε συνδυασμό με δοχείας αδρανείας.
 • Πλήρες συναρμολογημένο αντλιοστάσιο προς παράδοση (με όλες τις απαραίτητες αναμονές για την σύνδεσή του).
 • Δυνατότητα επιτοίχιας τοποθέτησης ή απευθείας στο δοχείο αδρανείας. 
 • Δυνατότητα αναβάθμισης για λειτουργία ανακυκλοφορίας.  
 • Για υψηλότερες παροχές μπορούν να συνδεθούν επιπλέον σταθμοί FWS σε παράλληλη αλληλουχία (cascade).

 

Περιλαμβάνει:

 • Μονωτικό κέλυφος απο διογκωμένη πολυστερίνη
 • Ανοξείδωτο πλακοειδή εναλλάκτη
 • Πρωτεύων κυκλοφορητής Yonos Para HU 25/7.0 PMW υψηλής απόδοσης
 • Θερμοστατική 3όδη βαλβίδα στο κύκλωμα θέρμανσης
 • Στεγανό ηλεκτρολογικό κουτί συνδέσεων
 • 2 τεμάχια σφαιρικές βαλβίδες 1" για το κύκλωμα θέρμανσης 

Δυνατότητα σύνδεσης, προαιρετικά, με:

 • την αντλία ανακυκλοφορίας FWZSP
 • τη βαλβίδα διαφορικής πίεσης FWSUV για σύνδεση cascade &
 • το εξάρτημα FWSZA για την σύνδεση κοινής αντλίας ανακυκλοφορίας.

 

 

Ο πιο υγιεινός τρόπος θέρμανσης του νερού χρήσης  

Λειτουργεί ως ταχυθερμαντήρας, ζεσταίνοντας το νερό χρήσης στιγμιαία προς άμεση κατανάλωση. Η στιγμιαία θέρμανση διενεργείται μέσω της κίνησης του νερού με υψηλή ταχύτητα διαμέσω του ανοξείδωτου πλακοειδή εναλλάκτη του σταθμού.   

Αντίθετα, στα κοινά μπόιλερ Ζ.Ν.Χ. και ηλιακούς θερμοσίφωνες, το νερό παραμένει στάσιμο δημιουργώντας «λάσπη» στο εσωτερικό τους. Έτσι, μπορούν να δημιουργηθούν οι συνθήκες για την ανάπτυξη βακτηρίων με σοβαρότατες επιπτώσεις στην υγεία μας, όπως η Λεγεωνέλλα. 

 

Μέγιστη αξιοπιστία – το χαμηλότερο κόστος συντήρησης

Σε ολόκληρο το μηχανοστάσιο και το ηλιοθερμικά σύστημα, ένα είναι το εξάρτημα με τις μεγαλύτερες φθορές: αυτό που παράγει το ζεστό νερό. Στα συμβατικά συστήματα (όπως μπόιλερ, tank-in-tank, δοχεία αδρανείας με σερπαντίνα ΖΝΧ) αυτό είναι και το πιο ακριβό και δύσκολο για συντήρηση ή αντικατάσταση, δηλαδή το δοχείο αποθήκευσης! 

Στην περίπτωση χρήσης σταθμών FWS30 το εξάρτημα που παράγει το ζεστό νερό είναι ένας κοινός ανοξείδωτος εναλλάκτης ο οποίος μπορεί να καθαριστεί ή και να αντικατασταθεί με ελάχιστο κόστος σε χρήμα και χρόνο.

 

 

Φωτογραφίες από μπόιλερ Ζ.Ν.Χ. & ηλιακούς θερμοσίφωνες στην διάρκεια της συντήρησης, με εμφανή την φθορά και «λάσπη» στο εσωτερικό τους.


 

Απαιτούμενη ποιότητα νερού ύδρευσης:

 • pH:7 ως 9
 • Ολική σκληρότητα [οdH]:6-15
 • Αγωγιμότητα [μS/cm]:10 ... 500
 • Free chlorine [mg/l]:< 0,5
 • Hydrosulfide (H2S) [mg/l]:< 0,05
 • Ammoniac (NH3/NH4+) [mg/l]:< 2
 • Sulfate [mg/l]:< 1
 • Hydrogencarbonate [mg/l]:< 300
 • Hydrogencarbonatc/Sulfate [mg/l]:> 1,0
 • Sulfide [mg/l]:< 1
 • Nitrate [mg/l]:< 100
 • Nitrite [mg/l]:< 0,1
 • Iron, solute [mg/l]:< 0,2
 • Manganese [mg/l]:< 0,1
 • Free aggressive carbonic acid [mg/l]:< 20

 

Απαιτούμενη ποιότητα νερού θέρμανσης:

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές VDI 2035 για τα κυκλώματα θέρμανσης.
Ιδιαίτερα για κυκλώματα όπου υπάρχουν παλιοί λέβητες, καλοριφέρ ή δοχεία με διάβρωση, η έντονη «λάσπη» μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην 3όδη βαλβίδα, τον εναλλάκτη ή/και τον κυκλοφορητή. Θα πρέπει το κύκλωμα να είναι καθαρό ή να εξεταστεί ακόμα και ο διαχωρισμός του παλιού/νέου κυκλώματος με την χρήση την χρήση εναλλάκτη.

 

 

Sonnenkraft FWS35

 

Δείτε το λεπτομερές τεχνικό φυλλάδιο τους:

Έκδοση
2022
Χώρα προέλευσης