Θέρος
ενέργειας...

Prozeda, Primos 600 SR GB

Η νέα γενιά ελεγκτών της Prozeda!

 • Μέχρι 2 σετ συλλεκτών ή 2 δοχεία (μπόιλερ)
 • Δυνατότητα παράλληλης λειτουργίας
 • Αναλογικός έλεγχος ταχύτητας κυκλοφορητών
 • Καταγραφή δεδομένων σε κάρτα microSD
 • Προαιρετικά παρακολούθηση και έλεγχος μέσω Internet
303,18 €
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
2 Χρόνια εγγύηση Κωδικός Θέρος 1334PRIMOS600-SR-1.00E-G


Είσοδοι/Έξοδοι

 • 3 εξόδοι 230V AC, οι 2 έξοδοι έχουν έλεγχο PWM ή 0-10V analogue
 • 1 έξοδο 230V AC με έλεγχο ρελέ
 • 1 είσοδο για ροόμετρο παλμού ή Grundfos VFS
 • 1 είσοδο για αισθητήρα ηλιακής ακτινοβολίας
 • 6 εισόδους για αισθητήρια θερμοκρασίας PT1000
 • Prozeda Bus

 

Βασικές λειτουργίες

 • Για μέχρι δύο (2) σετ συλλεκτών ή δύο (2) δοχεία (μπόιλερ)
 • Δυνατότητα παράλληλης λειτουργίας
 • Δέχεται έξι (6) αισθητήρια θερμοκρασίας, ένα ρόομετρο παλμού ή VFS, και έναν αισθητήρα ηλιακής ακτινοβολίας
 • Μέχρι τέσσερις (4) λειτουργίες Multi-Function Controller (MFC) με 3 επιλογές "ψύξης/θέρμανσης/διαφορικού θερμοστάστη"
 • Λειτουργία για συλλέκτες κενού  (vacuum tube collectors)
 • Προστασία δεξαμενής από υπερβολική θερμοκρασία
 • Ρύθμιση ΔΤ έναρξης
 • Ρύθμιση ΔΤ παύσης
 • Αναλογικός έλεγχος της ταχύτητας της αντλίας (απλός, Inverter 0-10V, Inverter PWM)
 • Προστασία συλλεκτών από υπερθέρμανση (όχι για συλλέκτες κενού)
 • Αποθέρμανση μπόιλερ (όχι για συλλέκτες κενού)
 • Ωρομετρητής
 • Ενδείξεις μέγιστων & ελάχιστων θερμοκρασιών συστήματος
 • Δυνατότητα σύνδεσης ψηφιακού ροόμετρου με ένδειξη παλμού
 • Αντιαπαγωτική προστασία
 • Δυνατότητα λειτουργίας συστημάτων Drain Back
 • Καταγραφή δεδομένων σε κάρτα microSD
 • Δυνατότητα μελλοντικής αναβάθμισης λογισμικού μέσω κάρτας microSD
 • Σώσιμο / ανάκτηση ρυθμίσεων σε κάρτα microSD
 • Προαιρετικά παρακολούθηση και έλεγχος μέσω Internet

 

Επιλογές συστημάτων

 

Ευκολίες

 • Ευανάγνωστη φωτιζόμενη οθόνη LCD πολλαπλών ενδείξεων
 • Εύκολη τοποθέτηση & σύνδεση
 • Προ-ρυθμισμένο για τυπικά συστήματα
 • Αυτόματος έλεγχος αισθητηρίων —  λειτουργιών
 • Ένδειξη βλαβών μέσω συμβόλων και ήχου
 • Αποθήκευση όλων των ρυθμιζόμενων τιμών ακόμη και στη περίπτωση διακοπής ρεύματος
 • Μεγάλη απόσταση καλωδίωσης
 • Μέτρηση της παραγωγής ενέργειας με την χρήση έξτρα αισθητήρων
 • Δυνατότητα μέτρησης ροής με Vortex Flow Sensor (VFS)
 • Σύνδεση Prozeda Bus ή Modbus
 • Λεπτομερές Ελληνικό εγχειρίδιο

 

Τεχνικό φυλλάδιο ελεγκτών Primos

Έκδοση
Χώρα προέλευσης