Θέρος
ενέργειας...

Prozeda, Primos 250 SR GB

Η νέα γενιά ελεγκτών της Prozeda!

 • Για ένα σετ συλλεκτών και ένα δοχείο (μπόιλερ)
 • Εντολή λέβητα, 2ου κυκλοφορητή, ή βαλβίδας 
 • Αναλογικός έλεγχος ταχύτητας κυκλοφορητή ηλιακών
 • Καταγραφή δεδομένων σε κάρτα microSD
 • Προαιρετικά παρακολούθηση και έλεγχος μέσω Internet
269,08 €
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
2 Χρόνια εγγύηση Κωδικός Θέρος 1334PRIMOS250-SR-1.00C-G


Είσοδοι/Έξοδοι

 • 1 έξόδος 230V AC με έλεγχο PWM ή 0-10V analogue
 • 1 έξόδος 230V AC με ρελέ
 • 4 εισόδους για αισθητήρια θερμοκρασίας PT1000
 • Prozeda Bus

 

Βασικές λειτουργίες

 • Για ένα σετ συλλεκτών και ένα δοχείο (μπόιλερ)
 • Δέχεται τέσσερα (4) αισθητήρια θερμοκρασίας και ένα ρόομετρο παλμού
 • Εντολή λέβητα, 2ου κυκλοφορητή, ή βαλβίδας μέσω απλού ή διαφορικού ελέγχου θερμοκρασίας, και χρονοδιακόπτη
 • Δυνατότητα ελέγχου του κυκλοφορητή των ηλιακών με προταιρεότητα την επίτευξη θερμοκρασίας στόχου για το δοχείο
 • Λειτουργία για συλλέκτες κενού  (vacuum tube collectors)
 • Μέχρι δύο (2) λειτουργίες Multi-Function Controller (MFC) με 3 επιλογές "ψύξη/θέρμανη
 • Προστασία δεξαμενής από υπερβολική θερμοκρασία
 • Ρύθμιση ΔΤ έναρξης
 • Ρύθμιση ΔΤ παύσης
 • Αναλογικός έλεγχος της ταχύτητας της αντλίας (απλός, Inverter 0-10V, Inverter PWM)
 • Προστασία συλλεκτών από υπερθέρμανση (όχι για συλλέκτες κενού)
 • Αποθέρμανση μπόιλερ (όχι για συλλέκτες κενού)
 • Ωρομετρητής
 • Ενδείξεις μέγιστων & ελάχιστων θερμοκρασιών συστήματος
 • Δυνατότητα σύνδεσης ψηφιακού ροόμετρου με ένδειξη παλμού
 • Αντιαπαγωτική προστασία
 • Δυνατότητα λειτουργίας συστημάτων Drain Back
 • Καταγραφή δεδομένων σε κάρτα microSD
 • Δυνατότητα μελλοντικής αναβάθμισης λογισμικού μέσω κάρτας microSD
 • Σώσιμο / ανάκτηση ρυθμίσεων σε κάρτα microSD
 • Προαιρετικά παρακολούθηση και έλεγχος μέσω Internet

 

Ευκολίες

 • Ευανάγνωστη φωτιζόμενη οθόνη LCD πολλαπλών ενδείξεων
 • Εύκολη τοποθέτηση & σύνδεση
 • Προ-ρυθμισμένο για τυπικά συστήματα
 • Αυτόματος έλεγχος αισθητηρίων —  λειτουργιών
 • Ένδειξη βλαβών μέσω συμβόλων 
 • Αποθήκευση όλων των ρυθμιζόμενων τιμών ακόμη και στη περίπτωση διακοπής ρεύματος
 • Μεγάλη απόσταση καλωδίωσης
 • Μέτρηση του θερμοκρασίας στο πάνω μέρος της δεξαμενής ή άλλο σημείο με το 3ο αισθητήριο
 • Μέτρηση της παραγωγής ενέργειας με την χρήση έξτρα αισθητήρων (μόνο για συστήματα σταθερής ροής)
 • Σύνδεση Prozeda Bus
 • Λεπτομερές Ελληνικό εγχειρίδιο

 

Τεχνικό φυλλάδιο ελεγκτών Primos

Έκδοση
Χώρα προέλευσης