Θέρος
ενέργειας...

Prozeda, Grandis 650 HK

Η νέα γενιά ελεγκτών της Prozeda για ηλιακή θέρμανση!

 • Μέχρι 1-2 σετ συλλεκτών, 1-2 δοχεία (μπόιλερ) και 9 ΜFC
 • 2 κυκλώματα θέρμανσης με αντιστάθμιση. *
 • Αναλογικός έλεγχος ταχύτητας κυκλοφορητών
 • Καταγραφή δεδομένων σε κάρτα microSD
 • Διαστάσεις: 176 x 162 x 44 mm, κατηγορία προστασίας IP30
 • Προαιρετικά παρακολούθηση και έλεγχος μέσω Internet
621,41 €
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
2 Χρόνια εγγύηση Κωδικός Θέρος 1336GRANDIS650-HK-1.01B-G


Είσοδοι/Έξοδοι

 • 7 εξόδοι 230V AC *
 • 3 έξοδοι έχουν έλεγχο PWM ή 0-10V analogue
 • 1 έξοδο 230V AC με έλεγχο ρελέ
 • 2 εισόδους για ροόμετρο παλμού ή Grundfos VFS *
 • 1 είσοδο για αισθητήρα ηλιακής ακτινοβολίας
 • 10 εισόδους για αισθητήρια θερμοκρασίας PT1000 *
 • Prozeda Bus

Βασικές λειτουργίες

 • Για μέχρι δύο (2) σετ συλλεκτών και δύο (2) δοχεία (μπόιλερ)
 • Δυνατότητα παράλληλης λειτουργίας
 • Δέχεται δέκα (10) αισθητήρια θερμοκρασίας PT1000, δύο ρόομετρα παλμού ή VFS και έναν αισθητήρα ηλιακής ακτινοβολίας
 • Εννέα (9) λειτουργίες Multi-Function Controller (MFC) με 11 επιλογές «ψύξη/θέρμανση/διαφορικός θερμοστάτης/έλεγχος ορίου/ενίσχυση θερμοκρασίας επιστροφής/λέβητας ξύλου/Θερμοκρασία ανακυκλοφορίας/χρονόμετρο/Συναγερμός/χρονοδιακόπτης/θέρμανση ΖΝΧ»
 • Δυνατότητα προγραμματισμού λογικών σχέσεων ανάμεσα στις διαφορετικές λειτουργίες.
 • Λειτουργία για συλλέκτες κενού  (vacuum tube collectors)
 • Προστασία δεξαμενής από υπερβολική θερμοκρασία
 • Αναλογικός έλεγχος της ταχύτητας της αντλίας (απλός, Inverter 0-10V, Inverter PWM)
 • Επτά (7) εξόδοι 230 V AC, min 10 mA, max 150 W, cos Φ>=0,9
 • Τρεις (3) εξόδοι ψηφιακού σήματος για έλεγχο κυκλοφορητών PWM ή 0-10 V
 • Μία έξοδος τύπου ρελέ  230 VAC, max 1A
 • Προστασία συλλεκτών από υπερθέρμανση (όχι για συλλέκτες κενού)
 • Αποθέρμανση μπόιλερ (όχι για συλλέκτες κενού)
 • Ωρομετρητής
 • Ενδείξεις μέγιστων & ελάχιστων θερμοκρασιών συστήματος
 • Δυνατότητα σύνδεσης ψηφιακού ροόμετρου με ένδειξη παλμού
 • Αντιαπαγωτική προστασία
 • Δυνατότητα λειτουργίας συστημάτων Drain Back
 • Καταγραφή δεδομένων σε κάρτα microSD
 • Δυνατότητα μελλοντικής αναβάθμισης λογισμικού μέσω κάρτας microSD
 • Σώσιμο / ανάκτηση ρυθμίσεων σε κάρτα microSD
 • Προαιρετικά παρακολούθηση και έλεγχος μέσω Internet

Επιλογές συστημάτων

Δείτε τα φυλλάδια του στα ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ.

Ευκολίες

 • Σύνδεση με μέχρι 4 μονάδες επέκτασης Flexbox 400
 • Ευανάγνωστη φωτιζόμενη οθόνη LCD πολλαπλών ενδείξεων 160x120 pixels
 • Εύκολη τοποθέτηση & σύνδεση
 • Προ-ρυθμισμένο για τυπικά συστήματα
 • Αυτόματος έλεγχος αισθητηρίων —  λειτουργιών
 • Ένδειξη βλαβών μέσω συμβόλων και ήχου
 • Αποθήκευση όλων των ρυθμιζόμενων τιμών ακόμη και στη περίπτωση διακοπής ρεύματος
 • Μεγάλη απόσταση καλωδίωσης
 • Μέτρηση της παραγωγής ενέργειας με την χρήση έξτρα αισθητήρων
 • Δυνατότητα μέτρησης ροής με Vortex Flow Sensor (VFS)
 • Σύνδεση Prozeda Bus


* Σε συνδιασμό με 1 ως 4 μονάδες επέκτασης Flexbox 400

 • Σύνολο εικοσιέξι (26) αισθητήρια θερμοκρασίας PT1000
 • Σύνολο έξι (6) ρόομετρα παλμού ή VFS
 • Σύνολο δεκαεννιά (19) εξόδοι 230V AC
 • Σύνολο τέσσερα (4) κυκλώματα θέρμανσης με αντιστάθμιση.

 

 

Τεχνικό φυλλάδιο ελεγκτών Grandis

 

Έκδοση
2015
Χώρα προέλευσης