Θέρος
ενέργειας...

Prozeda, Grandis 600 SR

Η νέα γενιά ελεγκτών της Prozeda για πολύπλοκα ηλιακά συστήματα!

 • Μέχρι 1-2 σετ συλλεκτών, 1-4 δοχεία (μπόιλερ), και 8 ΜFD.
 • Ως 1 κύκλώμα θέρμανσης με αντιστάθμιση.
 • Αναλογικός έλεγχος ταχύτητας κυκλοφορητών
 • Καταγραφή δεδομένων σε κάρτα microSD
 • Προαιρετικά παρακολούθηση και έλεγχος μέσω Internet
555,21 €
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
2 Χρόνια εγγύηση Κωδικός Θέρος 1336GRANDIS600-SR-1.01B-G


Είσοδοι/Έξοδοι

 • 7 εξόδοι 230V AC, οι 3 έξοδοι έχουν έλεγχο PWM ή 0-10V analogue
 • 1 έξοδο 230V AC με έλεγχο ρελέ
 • 2 εισόδους για ροόμετρο παλμού ή Grundfos VFS
 • 1 είσοδο για αισθητήρα ηλιακής ακτινοβολίας
 • 10 εισόδους για αισθητήρια θερμοκρασίας PT1000
 • Prozeda Bus

 

Βασικές λειτουργίες

 • Για μέχρι δύο (2) σετ συλλεκτών και δύο (2) δοχεία (μπόιλερ)
 • Δυνατότητα παράλληλης λειτουργίας
 • Δέχεται δέκα (10) αισθητήρια θερμοκρασίας PT1000, ένα ρόομετρο παλμού ή VFS, και έναν αισθητήρα ηλιακής ακτινοβολίας
 • Μέχρι οκτώ (8) λειτουργίες Multi-Function Controller (MFC) με 13 επιλογές «ψύξη/θέρμανση/διαφορικός θερμοστάτης/έλεγχος ορίου/ενίσχυση θερμοκρασίας επιστροφής/λέβητας ξύλου/Θερμοκρασία ανακυκλοφορίας/χρονόμετρο/Συναγερμός/χρονοδιακόπτης/θέρμανση ΖΝΧ/ηλιακή υποβοήθηση/ ηλιακή εφεδρεία»
 • Δυνατότητα προγραμματισμού λογικών σχέσεων ανάμεσα στις διαφορετικές λειτουργίες.
 • Λειτουργία για συλλέκτες κενού  (vacuum tube collectors)
 • Προστασία δεξαμενής από υπερβολική θερμοκρασία
 • Ρύθμιση ΔΤ έναρξης
 • Ρύθμιση ΔΤ παύσης
 • Αναλογικός έλεγχος της ταχύτητας της αντλίας (απλός, Inverter 0-10V, Inverter PWM)
 • Επτά (7) εξόδοι 230 VAC, min 10 mA, max 1A, cos Φ>=0,9
 • Τρεις (3) εξόδοι ψηφιακού σήματος για έλεγχο κυκλοφορητών PWM ή 0-10 V
 • Μία έξοδος τύπου ρελέ  230 VAC, max 1A
 • Προστασία συλλεκτών από υπερθέρμανση (όχι για συλλέκτες κενού)
 • Αποθέρμανση μπόιλερ (όχι για συλλέκτες κενού)
 • Ωρομετρητής
 • Ενδείξεις μέγιστων & ελάχιστων θερμοκρασιών συστήματος
 • Δυνατότητα σύνδεσης ψηφιακού ροόμετρου με ένδειξη παλμού
 • Αντιαπαγωτική προστασία
 • Δυνατότητα λειτουργίας συστημάτων Drain Back
 • Καταγραφή δεδομένων σε κάρτα microSD
 • Δυνατότητα μελλοντικής αναβάθμισης λογισμικού μέσω κάρτας microSD
 • Σώσιμο / ανάκτηση ρυθμίσεων σε κάρτα microSD
 • Προαιρετικά παρακολούθηση και έλεγχος μέσω Internet

 

Επιλογές συστημάτων

Δείτε τα φυλλάδια του στα ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ.

 

Ευκολίες

 • Ευανάγνωστη φωτιζόμενη οθόνη LCD πολλαπλών ενδείξεων 160x120 pixels
 • Εύκολη τοποθέτηση & σύνδεση
 • Προ-ρυθμισμένο για τυπικά συστήματα
 • Αυτόματος έλεγχος αισθητηρίων —  λειτουργιών
 • Ένδειξη βλαβών μέσω συμβόλων και ήχου
 • Αποθήκευση όλων των ρυθμιζόμενων τιμών ακόμη και στη περίπτωση διακοπής ρεύματος
 • Μεγάλη απόσταση καλωδίωσης
 • Μέτρηση της παραγωγής ενέργειας με την χρήση έξτρα αισθητήρων
 • Δυνατότητα μέτρησης ροής με Vortex Flow Sensor (VFS)
 • Σύνδεση Prozeda Bus
 • Λεπτομερές Αγγλικό/Γερμανικό εγχειρίδιο

 

Τεχνικό φυλλάδιο ελεγκτών Grandis

 

Έκδοση
Χώρα προέλευσης