Θέρος
ενέργειας...

Ελεγκτές

Ο εγκέφαλος του ηλιακού συστήματος

Ο βασικός τους ρόλος είναι να ενεργοποιούν τον κυκλοφορητή ώστε να μεταφερθεί η θερμική ενέργεια από τους ηλιακούς συλλέκτες στο δοχείο.

Παρακολουθούν συνέχεια την θερμοκρασία τους μέσω των αντίστοιχων αισθητηρίων και όταν η θερμοκρασία των συλλεκτών είναι μεγαλύτερη από το δοχείο ενεργοποιούν τον κυκλοφορητή. Επειδή η λειτουργία τους βασίζεται στην διαφορά (ΔΤ) των 2 θερμοκρασιών (συλλέκτες – δοχείο), ονομάζονται «διαφορικοί» θερμοστάτες.

Χρησιμοποιούνται τουλάχιστον 30 χρόνια στα ηλιακά συστήματα και όπως όλα έχουν εξελιχθεί σημαντικά εκτελώντας πλέον πολλαπλούς ρόλους,

 

Ψηφιακοί ελεγκτές Prozeda με μεταβλητή ροή

Βασίζονται και αυτοί στην διαφορά θερμοκρασίας ανάμεσα στους συλλέκτες και το μπόιλερ αλλά...