Θέρος
ενέργειας...

Δοχεία διαστολής

Τα δοχεία διαστολής για ηλιακά θα πρέπει να διαλέγονται με τα εξής κριτήρια,

 

 

Με λίγα λόγια τα κοινά δοχεία διαστολής που είναι για συστήματα θέρμανσης/ψύξης είναι εντελώς ακατάλληλα για ηλιοθερμικά συστήματα. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο δοχεία σχεδιασμένα κατάλληλα και η διαστασιολόγηση τους να γίνεται από έμπειρο μηχανικό.