Θέρος
ενέργειας...

Sonnekraft B 800 δοχείο επέκτασης αποθήκευσης 800 lt

  • Σχεδιασμένο για να συνδυάζεται με τα δοχεία FWSS και Sonnentank.
  • Αύξηση της αποθηκευτικής ικανότητας με ελάχιστη απαίτηση χώρου.
  • Πολλαπλές δυνατότητες διαρρύθμισης (βλ. σχέδιο)
  • Κατασκευή στην Αυστρία.
2.108,00 €
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
5 Χρόνια εγγύηση Κωδικός Θέρος SEG.2509


SEG 1273 - BS800 δοχείο επέκτασης αποθήκευσης

Έκδοση
2022
Χώρα προέλευσης
Όγκος (lt)
795
Μόνωση πλάι (mm)
100
Τύπος μόνωσης
Επιφάνεια εναλλάκτη ηλιακών (m2)
0
Όγκος εναλλάκτη ηλιακών (lt)
0
Διάμετρος χωρίς μόνωση (mm)
790
Ύψος (mm)
1825
Διάμετρος με μόνωση (mm)
1000
Βάρος (mm)
100