Θέρος
ενέργειας...

Sonnekraft B 1000 δοχείο επέκτασης αποθήκευσης 1000 lt

  • Σχεδιασμένο για να συνδυάζεται με τα δοχεία FWSS και Sonnentank. 
  • Αύξηση της αποθηκευτικής ικανότητας με ελάχιστη απαίτηση χώρου.
  • Πολλαπλές δυνατότητες διαρρύθμισης (βλ. σχέδιο)
  • Κατασκευή στην Αυστρία.
2.184,88 €
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
5 Χρόνια εγγύηση Κωδικός Θέρος SEG.2510


SEG 1021 - BS1000 δοχείο επέκτασης αποθήκευσης

Έκδοση
2022
Χώρα προέλευσης
Όγκος (lt)
995
Μόνωση πλάι (mm)
100
Τύπος μόνωσης
Επιφάνεια εναλλάκτη ηλιακών (m2)
0
Όγκος εναλλάκτη ηλιακών (lt)
0
Διάμετρος χωρίς μόνωση (mm)
790
Ύψος (mm)
2040
Διάμετρος με μόνωση (mm)
1000
Βάρος (mm)
120