Θέρος
ενέργειας...

SEG, μονωτικό κάλυμμα HKGADL για δοχεία FWSS & SLSS

  • Μονωτικό κάλυμμα για τις μη χρησιμοποιηθείσες συνδέσεις για τα αντλιοστάσια θέρμανσης.
  • Χρησιμοποιείται στα δοχεία παραγωγής και αποθήκευσης θερμικής ενέργειας FWSS και SLSS.
59,52 €
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
2 Χρόνια εγγύηση Κωδικός Θέρος SEG.1395


Έκδοση
2014
Χώρα προέλευσης