Θέρος
ενέργειας...

SEG, γωνία σύνδεσης με κυάθιο για συλλέκτες GK10

Ταυ ταχυ-σύνδεσμος 1 1/4'' με κυάθιο για συλλέκτες μεγάλης κλίμακας GK10.

112,84 €
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
10 Χρόνια εγγύηση Κωδικός Θέρος SEG.1204