Θέρος
ενέργειας...

SEG, γωνία σύνδεσης 1'' με κυάθιο για συλλέκτες RKA

28,64 €
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
10 Χρόνια εγγύηση Κωδικός Θέρος SEG.1785


Έκδοση
Χώρα προέλευσης