Θέρος
ενέργειας...

AkoTec, Σετ σύνδεσης (Eurocone) VRK χωρίς εξαερηστικό

Για την εύκολη σύνδεση στην σωλήνωση. Περιλαμβάνει,

  • Ένα (1) μονωμένο ταχυσύνδεσμο Eurocone
  • Ένα (1) χάλκινο Ταυ για σύνδεση Ευροκώνου με κυάθιο για το αισθητήριο θερμοκρασίας
  • Αναμονές 3/4"Θ 

 

50,72 €
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
10 Χρόνια εγγύηση Κωδικός Θέρος AKO.90001


Έκδοση
Χώρα προέλευσης