Θέρος
ενέργειας...

Sonnekraft σταθμός φόρτισης με διαστρωμάτωση SLX50 χωρίς ελεγκτή

  • Mέγιστη απόδοση για πεδία συλλεκτών 15-50 m2.
  • Βέλτιστη διάθεση ζεστού νερού μέσω φόρτισης κατά προτεραιότητα.
  • Πλακοειδής εναλλάκτης θερμότητας μεγάλων διαστάσεων.
  • Ιδανικό για υποστήριξη ηλιακή θέρμανσης.
  • Δεν περιλαμβάνει ελεγκτή.
2.539,52 €
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
2 Χρόνια εγγύηση Κωδικός Θέρος SEG.1867


O σταθμός φόρτισης SL50 χρησιμοποιείται για συστήματα ηλιακής θέρμανσης όπου απαιτείται θερμική διαστρωμάτωση και προτεραιότητα στην παραγωγή ζεστού νερού. Συνεργάζεται με τα δοχεία SLSS ή εφάμιλλα από άλλους κατασκευαστές με υποδομή για στρωματοποίηση, όπως πλάκες διαχωρισμού.

Χρησιμοποιώντας έναν εναλλάκτη θερμότητας μεγάλων διαστάσεων, κατάλληλους ηλιακούς συλλέκτες και αυτοματισμούς, η ηλιακή ενέργεια μπορεί να αξιοποιηθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

Solar energy αντλιοστάσιο φόρτισης με διαστρωμάτωση SL50

Αποδοτικότητα:

  • μπορεί να επιτευχθεί μέγιστη θερμοκρασία ροής από τους ηλιακούς συλλέκτες μέσω ελεγχόμενου ρυθμού παροχής — για θερμοκρασία στόχου 60 °C
  • δίνεται προτεραιότητα στην παραγωγή ζεστού νερού μέσω στρωματοποιημένων επίπεδων στο δοχείο αποθήκευσης.

Υποστήριξη θέρμανσης:

  • παράγεται μέγιστη ηλιακή απόδοση με ανταλλαγή θερμότητας διαμέσου του πλακοειδή εναλλάκτη θερμότητας, ελεγχόμενου ρυθμού ροής και την αρχή της διαστρωμάτωσης .

Έτοιμο για εγκατάσταση:

  • δυνατότητα τοποθέτησης της πλήρους μονάδας, συμπεριλαμβανομένου του ελεγκτή και των αισθητήρων θερμοκρασίας, απευθείας επί του δοχείου, εξοικονομώντας χώρο και χρόνο.

 

Solar energy αντλιοστάσιο φόρτισης με διαστρωμάτωση SL50

 

 Solar energy σταθμός φόρτισης SL50

Έκδοση
2022
Χώρα προέλευσης
Solar Energy SLS50 Stratified Charging Station
Wilo HU 25/6-1