Θέρος
ενέργειας...

Τεχνικές προδιαγραφές για τους σωλήνες SS-flex

Τετάρτη 30 Μαΐου, 2012

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οδηγίες χρήσης των σωλήνων SS-flex σε ηλεκτρονική μορφή υπάρχουν πλέον στο internet.

Για περισσότερες λεπτομέρεις για τους ταχύ-σύνδεσμους Meibes FixLock δείτε το φυλλάδιο τους.