Θέρος
ενέργειας...

Νέοι συλλέκτες Theros RL 2500V και RL 2500H

Πέμπτη 30 Μαΐου, 2013

Η γκάμα μας επίπεδων συλλεκτών συμπληρώνεται με νέους συλλέκτες υψηλής απόδοσης με επιλεκτικό απορροφητή τύπου μαίανδρο και πολύ καλή ποιότητα κατασκευής.

Η συναρμολόγηση γίνεται στην Ελλάδα ενώ ο απορροφητής τους κατασκευάζεται στην Αυστρία.

Η τιμή τους είναι πολύ ανταγωνιστική ενώ οι επιδόσεις τους είναι σε επίπεδο πολύ καλού Ευρωπαϊκού συλλέκτη.

 

Η χρήση απορροφητή τύπου μαίανδρος έχει τις εξής ιδιότητες, 

 

Θετικά

 

Αρνητικά

 

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην σελίδα τους.