Θέρος
ενέργειας...

Νέες τιμές για τους αμόνωτους σωλήνες SS-flex

Παρασκευή 6 Απριλίου, 2012

Αναπροσαρμόσαμε τις τιμές τιμοκαταλόγου ανάλογα με την διατομή του σωλήνα. 

Το σημαντικό για όλους είναι ότι στα μεγέθη που κινούνται περισσότερο (16-20-25) υπάρχουν σημαντικές μειώσεις.

Οι σωλήνες SS-flex γίνονται λοιπόν ακόμα πιο ανταγωνιστικοί σε σχέση με τους αντίστοιχους χαλκού ενώ ταυτόχρονα απαιτούν πολύ λιγότερο χρόνο και κόστος εργασίας για την πετυχημένη εγκατάσταση τους.