Θέρος
ενέργειας...

Ελεγκτές λειτουργίας θέρμανσης/ψύξης για το Εξοικονομώ και τις εφαρμογές σας

Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου, 2021

Η σειρά Grandis της Prozeda ελέγχει φυσικά τα ηλιακά αλλά έχει και πολλές προηγμένες δυνατότητες για τον έλεγχο κυκλωμάτων θέρμανσης και ψύξης.

Έτσι μπορεί να ενταχθεί στις δαπάνες για το Εξοικονομώ στην κατηγορία «3.Α – Διατάξεις αυτόματου ελέγχου λειτουργίας συστήματος θέρμανσης».

Τα βασικά τους πλεονεκτήματα:

 

Μπορείτε να δείτε τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά τους στο Ελληνικό τεχνικό φυλλάδιο τους:

   

 

Όλοι οι ελεγκτές και τα σχετικά εξαρτήματα υπάρχουν αναλυτικά στην σχετική σελίδα μας.

Μηχανοστάσιο με Grandis 650 ModBus διασυνδεδεμένο στο PLC και το KNX της κατοικίας: