Θέρος
ενέργειας...

Online systems


Lichnos Beach Hotel & Suites - Σύστημα Β με 30 υπάρχων συλλέκτες
Σύστημα Ισχύς συλλεκτών Θέρος ενέργειας Ο καιρός τώρα Ηλιακή ισχύς Περιγραφή έργου Απόδοση συλλεκτών Ηλιακή συνεισφορά
- %
0.0 kW
0.0 kWh
- °C
- W/m2
0.0 %
0.0 %
Περισσότερα
Περισσότερα
Περισσότερα
 
Project design & visualization by
 
Συλλέκτες
Αποτυχία σύνδεσης με το διακομιστή. Η ανανέωση πραγματοποιείται αυτόματα.
- °C
- %
Θέρμανση
Ζεστό νερό
 
- °C

Δοχεία

- °C
1
2
3
4
1
Πεδίο ηλιακών συλλεκτών
2
Αντλιοστάσιο ηλιακού κυκλώματος
Parga
 
- °C
Ηλιακή ισχύς
- W/m2
Άνεμος
-.- χλμ/ώρα
Υγρασία
-- %
Ανατολή
--:-- π.μ.
Δύση
--:-- μ.μ.
Πρόβλημα φόρτωσης μετεωρολογικών στοιχείων.
Refresh data
--- --- --- --- ---
--/-- --/-- --/-- --/-- --/--
-- °C -- °C -- °C -- °C -- °C
-- °C -- °C -- °C -- °C -- °C
Refresh data
Refresh data
Ηλιακά
Ισοδύναμο πετρέλαιο
Ισχύς συλλεκτών τώρα
0.0 kW
0.0 λτ/ώρα
Ενέργεια σήμερα
0.0 kWh
0.0 λτ/ώρα
Συνολική ενέργεια
από xx-xx-xxxx
0.0 kWh
0.0 λτ
efficiencyBox
fractionBox

 

Αποτυχία σύνδεσης με το διακομιστή. Η ανανέωση πραγματοποιείται αυτόματα.

Ήλιος

- W/m2

Σύστημα

-.- kW
- °C
- %
Συλλέκτες
- °C
Δοχεία
- °C
Θέρμανση
Ζεστό νερό

Παραγωγή ενέργειας τώρα

0.0 kW
Καιρός Parga
 
- °C
Ηλιακή ισχύς
- W/m2
Άνεμος
-.- χλμ/ώρα
Υγρασία
-- %
Πρόβλημα φόρτωσης μετεωρολογικών στοιχείων.
Ανατολή
--:-- π.μ.
Δύση
--:-- μ.μ.

--- --- --- --- ---
--/-- --/-- --/-- --/-- --/--
-- °C -- °C -- °C -- °C -- °C
-- °C -- °C -- °C -- °C -- °C
Ενέργεια σε kWh
Ισοδύναμο πετρέλαιο*
 
Στατιστικά ηλιοθερμικού συστήματος
Ισχύς συλλεκτών τώρα
0.0 kW
Ενέργεια σήμερα
0.0 kWh
Συνολική ενέργεια
από   xx-xx-xxxx
0.0 kWh
Ισχύς συλλεκτών τώρα
0.0 λτ/ώρα
Ενέργεια σήμερα
0.0 λτ/ώρα
Συνολική ενέργεια
από   xx-xx-xxxx
0.0 λτ
* Σημείωση : Η ποσότητα πετρελαίου που
θα έκαιγε τυπικός λέβητας για να
αποδώσει την ίδια ενέργεια.