Θέρος
ενέργειας...

Προγράμματα τύπου "Εξοικονομώ" για επιχειρήσεις 2024

Τρίτη 12 Μαρτίου, 2024

Η ενεργειακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων στηρίζεται από το κράτο και την Ε.Ε. με διάφορα επιδοτούμενα προγράμματα όπως το "Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις", «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα», και το "Εξοικονομώ για επιχειρήσεις".

Σε όλα τα προγράμματα ένα από τα βασικά κριτήρια επιλεξιμότητας είναι η μείωση των ρύπων. 

Τα ηλιοθερμικά συστήματα προσφέρουν σημαντικά ποσά ενέργειας με μηδενικό αποτύπωμα ρύπων και έτσι είναι πιθανότατα η πιο πρόσφορη επένδυση για την βελτίωση  της ενεργειακής κατηγορίας της επιχείρησης.

 

 

Το πρόγραμμα δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στα συστήματα ηλιακής θέρμανσης όπου η εταιρεία μας έχει μοναδικές προτάσεις:

 

         

         

         

             

 

Φυσικά, όλα τα παραπάνω συνοδεύονται με την υποστήριξη της εταιρείας μας στον σχεδιασμό ώστε να υπάρξει η βέλτιστη κάλυψη των αναγκών σε απόδοση αλλά και αξιοπιστία. Οι τοπικοί συνεργάτες μας μπορούν να σας προσφέρουν ολοκληρωμένη λύση με την εγκατάσταση και παράδοση με το σύστημα σε λειτουργία.

Επικοινωνήστε μαζί μας  για την καλύτερη ενεργειακή λύση για την επιχείρηση σας.