Θέρος
ενέργειας...

Ηλιακά για ζεστό νερό σε κατοικίες σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ

Τρίτη 9 Φεβρουαρίου, 2021

Βασικές απαιτήσεις

Ο ΚΕΝΑΚ δίνει τις ελάχιστες απαιτήσεις για τα συστήματα ζεστού νερού και τα ηλιακά σε κατοικίες και κτήρια.

 

Ο πίνακας 2.5 ορίζει την μέση ημερήσια κατανάλωση ζεστού νερού ανά άτομο αλλά και υπνοδωμάτιο θεωρώντας μέσο όρο 1,5 άτομα ανά υπνοδωμάτιο:

 

 

Έτσι ένα διαμέρισμα με 2 υπνοδωμάτια θεωρείται ότι κατοικείται από 2x 1,5 = 3 άτομα και άρα χρειάζεται 3x50= 150 λίτρα ζεστό νερό σε θερμοκρασία 45°C.

Μία κατοικία με 4 υπνοδωμάτια θεωρείται ότι κατοικείται από 4x 1,5 = 6 άτομα και άρα χρειάζεται 6x50= 300 λίτρα ζεστό νερό σε θερμοκρασία 45°C.

Έχοντας υπολογίσει την ποσότητα του ζεστού νερού ο ΚΕΝΑΚ απαιτεί ότι μέρος της απαραίτητης ενέργειας αυτής πρέπει να αποδίδεται από κατάλληλα ηλιακά συστήματα:  

Στα νέα κτίρια ή κτιριακές μονάδες είναι υποχρεωτική η κάλυψη μέρους των αναγκών σε ΖΝΧ από ηλιοθερμικά συστήματα. Το ελάχιστο ποσοστό του ηλιακού μεριδίου σε ετήσια βάση καθορίζεται σε εξήντα τοις εκατό (60%). Το ελάχιστο ποσοστό δύναται να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

Δηλαδή αν για το ζεστό νερό απαιτείται ενέργεια 1.000 kwh/χρόνο, τουλάχιστον οι 600 από αυτές (60%) θα πρέπει να είναι από τους ηλιακούς συλλέκτες. 

Αυτός ο στόχος σίγουρα δεν μπορεί να θεωρηθεί υψηλός για τα δεδομένα της Ελλάδας όπου ο ήλιος εύκολα καλύπτει το 70-85% των ετήσιων αναγκών για το ζεστό νερό με ένα κατάλληλο ηλιακό σύστημα. Θέτει τουλάχιστον όμως μια ρεαλιστική και ελάχιστη βάση για τον υπολογισμό του συστήματος.

 

Επιλογή συστήματος ανάλογα με τα άτομα

Στο φυλλάδιο μας για τα συστήματα ζεστού νερού Sphere έχουμε σχετικό πίνακα για το κατάλληλο σύστημα ανάλογα με τα άτομα για 3 τυπικές πόλεις. Μπορείτε να δείτε το φυλλάδιο εδώ:

 

 

Βλέπουμε, π.χ., ότι ένα σύστημα Sphere με 4 ηλιακούς συλλέκτες και μπόιλερ 750 λίτρων μπορεί να καλύψει τις ανάγκες 25 ατόμων στην Αθήνα, δηλαδή μιας μικρoμεσαίας πολυκατοικίας με 16 υπνοδωμάτια ή περίπου 6-10 διαμερίσματα. 

Άρα με μικρό αρχικό κόστος και ελάχιστο χώρο στην σκεπή και το μηχανοστάσιο για ένα κεντρικό ηλιακό σύστημα μπορούμε να βοηθήσουμε σημαντικά στην οικονομία για τους ένοικους σε βάθος χρόνου αλλά και την μείωση της μόλυνσης του περιβάλλοντος. Αν μάλιστα το συγκρίνεις με μεμονωμένες λύσεις, όπως ηλιακός για κάθε διαμέρισμα, ή λεβητάκια αερίου είναι φανερό ότι είναι πολύ πιο αξιόπιστο και απαιτεί λιγότερη συντήρηση ενώ το κόστος της επιμερίζεται σε όλους τους ενοίκους.

Ο υπολογισμός για το φυλλάδιο μας είναι σύμφωνα με τις παραδοχές που αναγράφουμε και για κατοικίες με μονωμένες σωληνώσεις σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ. 

Στην πράξη απαιτείται υπολογισμός για κάθε περίπτωση αφού τα χαρακτηριστικά του κάθε κτηρίου επηρεάζουν την συμπεριφορά του συστήματος αλλά και τις ενεργειακές απαιτήσεις:

 

Επιμερισμός εξόδων για πολυκατοικίες

Για τα κεντρικά ηλιακά συστήματα με πολλαπλούς καταναλωτές ο επιμερισμός των εξόδων είναι εξαιρετικά εύκολος και δίκαιος.  

Το ζεστό νερό που καταναλώνει κάθε διαμέρισμα καταγράφεται με υδρόμετρα. Η ενέργεια που καταναλώνει το σύστημα επίσης καταγράφεται, π.χ. μετρώντας τις kWh ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνει η ηλεκτρική αντίσταση με έναν απλό μετρητή.

Έτσι επιμερίζεται με ακρίβεια το κόστος της ενέργειας ανά λίτρο κατανάλωσης για τον κάθε χρήστη. 

Στις παρακάτω φωτογραφίες βλέπετε σύστημα για πολυκατοικία με 3 διαμερίσματα και ένα κατάστημα με αρκετές απαιτήσεις σε ζεστό νερό. Στην κεραμοσκεπή υπάρχουν 3 συλλέκτες TTA 251V με συνολική επιφάνειας 7,5 m2 (η πρώτη φωτογραφία του άρθρου).

    

 

Υπολογισμός

Για τον υπολογισμό του συστήματος ο ΚΕΝΑΚ επιτρέπει την χρήση κατάλληλου λογισμικού χωρίς ιδιαίτερους περιορισμούς. Εμείς χρησιμοποιούμε από το 2008 το Ελβετικό πρόγραμμα Polysun Professional το οποίο θεωρείται από τα κορυφαία παγκοσμίως για ενεργειακούς υπολογισμούς.

Αφού σχεδιάσεις το σύστημα που θες να «δοκιμάσεις», το Polysun υπολογίζει την λειτουργία του κατά την διάρκεια του χρόνου και δίνει με εξαιρετική λεπτομέρεια τα συνολικά αποτελέσματα αλλά και για τα επιμέρους  εξαρτήματα.

Έτσι, π.χ. μπορείς να δεις αν έχει σωστή απόδοση όλο τον χρόνο ή αν έχει αυξημένη τάση το καλοκαίρι για υπερθέρμανση με ότι προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει αυτό.

Μπορείτε να κατεβάσετε μια τυπική αναφορά για ένα σύστημα μας εδώ. 

 

Έχοντας χρησιμοποιήσει το πρόγραμμα για πολλά χρόνια είμαστε πλέον σίγουροι ότι το τελικό αποτέλεσμα πέφτει πολύ κοντά στην πρόβλεψη. Ένα ακόμα πλεονέκτημα είναι ότι μπορείς να δοκιμάσεις πολλούς διαφορετικούς συνδυασμούς (π.χ. διαφορετικούς τύπους συλλεκτών) ώστε να δεις ποιος θα δώσει την καλύτερη απόδοση στην συγκεκριμένη εφαρμογή.

Για να μας ζητήσετε ενεργειακή μελέτη και προσφορά για το δικό σας σύστημα παρακαλώ συμπληρώστε την σχετική φόρμα ή επικοινωνήστε μαζί μας: