Θέρος
ενέργειας...

Ηλιακά για ξενοδοχεία - Οι μετρήσεις απόδοσης και οι ιδιοκτήτες επιβεβαιώνουν τα άριστα αποτελέσματα

Πέμπτη 17 Ιανουαρίου, 2013

Τα ξενοδοχεία όπως και τα πιο πολλά ελληνικά κτήρια έχουν συστήματα θέρμανσης και ζεστού νερού τα οποία σε γενικές γραμμές μπορούν να χαρακτηριστούν σπάταλα.

 

Το πιο συχνό παράπονο για τα ελληνικά ξενοδοχεία από τους καλεσμένους τους είναι η έλλειψη επαρκούς ζεστού νερού.  Ταυτόχρονα οι Έλληνες ξενοδόχοι σίγουρα μπορούν να παραπονεθούν για το υπερβολικό κόστος λειτουργίας για τα αντίστοιχα συστήματα!

Η αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων είναι μια εξαιρετικά συμφέρουσα επένδυση με την απόσβεση του αρχικού κόστους να γίνεται σε 1 ως 5 χρόνια!

Παραθέτουμε από κάτω κάποια από τα ξενοδοχεία που έχουμε βελτιώσει τα συστήματα τους και έχουμε μετρήσεις που επιβεβαιώνουν την υψηλή απόδοση.     

 

Ξενοδοχείο Εξοικονόμηση

Απόσβεση επένδυσης

Επιδότηση
Ξενοδοχείο Κονάκι - Πτέρυγα Α 78,0% 2,5 χρόνια 0%
Ξενοδοχείο Κονάκι - Πτέρυγα Β 89,4% 3,7 χρόνια 50%
Ξενοδοχείο Bell Air Hotel 95,0% 2,35 χρόνια 50%
Villa Marina Studios 64,0% 2,2 χρόνια 50%

 

 

 

 

 

 

 

Τα αποτελέσματα αυτά δεν τα πετυχαίνουμαι με μαγικά κόλπα ή τα σούπερ μηχανήματα διαστημικής τεχνολογίας που μόνο εμείς έχουμε. 

 

Τι  προσφέρουμε