Θέρος
ενέργειας...

Υβριδικό σύστημα ηλιακής θέρμανσης στην Σαντορίνη

Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου, 2012

Από τα τέλη Νοεμβρίου είναι πλέον σε λειτουργία το πρώτο μας υβριδικό ηλιακό σύστημα θέρμανσης στην Σαντορίνη  σε υπάρχουσα κατοικία 350 μ2 (συνήθως θερμαίνονται τα 260) με ενδοδαπέδια.

Η εγκατάσταση έγινε από τον Γιώργο Παπαδάκη και τους συνεργάτες του στο Τεχνολογικό Κέντρο Θήρας.

Η αναμενόμενη ετήσια εξοικονόμηση κόστους θέρμανσης σε σχέση με τον λέβητα πετρελαίου αναμένεται να είναι 80%.

Η εξοικονόμηση είναι αποτέλεσμα πολλαπλών παραγόντων,

Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει την πλήρυ αυτόματη λειτουργία ή την απενεργοποίηση του λέβητα ή/και της αντλίας θερμότητας.

Μπορείτε να δείτε περισσότερα στις εφαρμογές μας.