Θέρος
ενέργειας...

Ένα ακόμα ηλιοθερμικό σύστημα 20 kW στο ξενοδοχείο Κονάκι

Παρασκευή 18 Μαΐου, 2012

 

Το νέο σύστημα θα εξυπηρετεί τις πτέρυγες στο ξενοδοχείο Κονάκι που δεν καλύπτονταν από το σύστημα που μπήκε το 2011. Οι ανάγκες σε ζεστό νερό υπολογίζονται στα 1.700-2.000 λίτρα/μέρα για τους μήνες με μεγάλη πληρότητα.

Περιλαμβάνει,

 

 

Η εγκατάσταση έγινε από τους συνεργάτες μας Hydrotec.