Θέρος
ενέργειας...

Εκκίνηση μονοκατοικίας με ενδοδαπέδια

Τρίτη 10 Απριλίου, 2012

Πραγματοποιήθηκε η εκκίνηση του συστήματος θέρμανσης / δροσισμού / ζεστό νερό σε νέα μονοκατοικία 140 μ2 στην Λευκάδα. Η εταιρία μας παρείχε υλικά, μελέτη, και επίβλεψη ενώ η κατασκευή έγινε από την εταιρία Hydrotec.

Το σύστημα περιλαμβάνει,

Το σπίτι έχει εξωτερική θερμομόνωση 10 cm και αναμένεται να έχει χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση.