Θέρος
ενέργειας...

Άρθρο στον Ελεύθερο Τύπο για το σπίτι MESSIB-ISSB

Κυριακή 5 Δεκεμβρίου, 2010

Το οικολογικό ένθετο "Οίκο-τύπος" της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος είχε αφιέρωμα στο πειραματικό σπίτι MESSIB-ISSB.