Θέρος
ενέργειας...

Solcrafte Style σε τουριστική κατοικία

2014-09-19
Τσουκαλάδες, Λευκάδα

Ηλιακά για παραγωγή ζεστού νερού σε περίτεχνη ξύλινη τουριστική κατοικία δυναμικότητας 10 ατόμων στις Τσουκαλάδες Λευκάδας. Solcrafte Style - άψογη αισθητική & εναρμόνιση με το περιβάλλον. 

 

Βασικά χαρακτηριστικά 

  

Συνεργάτης

Hydrotec, Λευκάδα