Θέρος
ενέργειας...

Προσθήκη συστήματος με συλλέκτη κενού σε μονοκατοικία

2011-01-19
Λευκάδα

Υπήρχε κάθετο μπόιλερ 200 λ. το οποίο θερμαινόταν με ηλεκτρική αντίσταση. Οι ιδιοκτήτες δεν ήθελαν να μπουν σωληνώσεις και συλλέκτης στην κεραμοσκεπή για να μην αλλάξει η αισθητική της μονοκατοικίας. 

Ο συλλέκτης κενού τοποθετήθηκε στον Νότιο τοίχο. Η σωλήνωση προς το υπάρχων μπόιλερ μπήκε σε κανάλια και με τρόπο ώστε να μην ξεχωρίζει αισθητικά. 

Το σύστημα εγκαταστάθηκε από συνεργάτες μας.  

 

Βασικά Χαρακτηριστικά 

  • Ηλιακός συλλέκτης Akotec VRK 2001 DF
  • Ηλιακό αντλιοστάσιο Meibes Solastation S
  • Ελεγκτής Prozeda Energy
  • Σωλήνωση ηλιακού κυκλώματος με ανοξείδωτο SS-flex