Θέρος
ενέργειας...

Ηλιακό σύστημα 42 kW για το ζεστό νερό στο ξενοδοχείο Sirene

2011-07-17
Ζάκυνθος

Συνεργαστήκαμε με την κατασκευαστική εταιρία και που είχε αναλάβει την ριζική ανακαίνιση και αναβάθμιση σε καλοκαιρινό ξενοδοχείο με 50 δωμάτια (100 κλίνες). 

Προμηθεύσαμε την μελέτη, όλα τα υλικά για το ηλιακό σύστημα, υδραυλικά και ηλεκτρολογικά σχέδια, καθώς και επίβλεψη της κατασκευής και εκκίνησης.

Στην έξοδο του μπόιλερ έχει μπει σύστημα AWT για τον αυτόματο έλεγχο της θερμοκρασίας του νερού και την θερμική απολύμανση του δικτύου. 

Για τις μέρες με συννεφιά η αναγκαία θερμική ενέργεια  συμπληρώνεται από  αντλία  θερμότητας.

Βασικά Χαρακτηριστικά 

  • Σχεδιασμός για 4.760 λίτρα ζεστού νερού / μέρα
  • Εικοσιτέσσερις (24) συλλέκτες Theros RK2300 Alpin
  • Δύο (2) ηλιακά αντλιοστάσια Meibes Solastation L
  • Τρία (3) μπόιλερ Theros ZN συνολικού όγκου 4.500 λίτρα
  • Ελεγκτής Prozeda Energy με μέτρηση ηλιακής ενέργειας
  • Σωλήνωση SS-flex για το ηλιακό κύκλωμα
  • Σύστημα Theros AWT 300 lt/min
  • Αντλία θερμότητας Daikin Altherma

Συνεργάτης

Γ. Σαράντης Ε.Π.Ε., Πάτρα