Θέρος
ενέργειας...

Ηλιακή θέρμανση με θέα τον Όλυμπο

2012-04-23
Λιτόχωρο, Πιερίας

Την περασμένη εβδομάδα έγινε η συνολική αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης σε μονοκατοικία 350 m2 στο Λιτόχωρο, Πιερίας.

Για την υποβοήθηση της θέρμανσης και του ζεστού νερού προστέθηκαν συλλέκτες Akotec VRK DF με 60 σωλήνες.

Η εταιρία μας παρείχε,

Η εγκατάσταση έγινε από τους τοπικούς συνεργάτες μας Ζαχ. Καρακίτσιος & Σια Ο.Ε ενώ χρησιμοποιήθηκε η υπάρχουσα υποδομή στον μέγιστο βαθμό για να μειωθει το κόστος.

Συλλέκτες κενού Akotec για ηλιακή θέρμανση

 Ελεγκτής Prozeda για τα ηλιακά και την αντιστάθμιση θέρμανσης 
Μελέτη απόδοσης για την ηλιακή θέρμανση

Συστατική επιστολή ιδιοκτήτη για την ηλιακή θέρμανση