Θέρος
ενέργειας...

Ηλιακά συστήματα 50 kW στο ξενοδοχείο Rezi

2014-04-03
Πάργα, Θεσπρωτία

Δύο (2) νέα ηλιοθερμικά συστήματα Sphere Plus συνολικής ισχύος 50 kW τοποθετήθηκαν στο ξενοδοχείο Rezi για να καλύψουν τις ανάγκες του σε ζεστό νερό.

 Περιλαμβάνουν συνολικά,

 • Εικοσιέξι (26) συλλέκτες Theros RM2500V Alpin
 • Ανοξείδωτη σωλήνωση SS-flex με μόνωση 19 mm.
 • Αντλιοστάσια (2) Meibes SolaVentec με κυκλοφορητή Grundfos Solar, τύπου inverter PWM.
 • Ελεγκτές (2) Prozeda Primos 600 με καταγραφή δεδομένων και δυνατότητα σύνδεσης στο internet.
 • Δοχεία ζεστού νερού (μπόιλερ) Theros ZN 1000 λίτρα και ZN 1500 λίτρα.
 • Σύστηματα (2) ελέγχου θερμοκρασίας νερού, ανακυκλοφορίας, και απολύμανσης δικτύου Theros AWTR-200.
 • Θερμιδομετρητή λέβητα και ογκομετρητή νερού για την μέτρηση της απόδοσης.
 • Πλήρη ηλεκτρολογικό πίνακα με αυτοματισμούς.

 

Τα πλεονεκτήματα των συστημάτων που τοποθετήθηκαν είναι, 

 • Αναμένεται να μειώσουν το ετήσιο κόστος θέρμανσης 65-70% και την μόλυνση από το πετρέλαιο 70-75%.
 • Εγγύηση απόδοσης και καλής λειτουργίας Hot3.
 • Αυτόματη ρύθμιση της θερμοκρασίας ζεστού νερού.
 • Αυτόματη θερμική απολύμανση του δικτύου ζεστού νερού.
 • Έλεγχος του λέβητα πετρελαίου για την μέγιστη απόδοση.
 • Αυτόματη αποθέρμανση όταν δεν υπάρχει επαρκή ζήτηση.

 

 

Rezi hotel 

 

Συνεργάτης

Ηλίας Ρεπάνης

Πάργα