Θέρος
ενέργειας...

Βιομηχανικό σύστημα ηλιακής θέρμανσης ζεστού νερού Heat SE

2018-04-20
Λαμία

Οι συνεργάτες μας Bailos Energy μας ανέθεσαν τον σχεδιασμό και προμήθεια ενός συστήματος Heat SE για γνωστή βιομηχανία εμφιαλωμένων νερών. 

Οι ηλιακοί συλλέκτες θερμαίνουν δεξαμενή με 15.000 λίτρα νερό υψηλής θερμοκρασίας το οποίο χρησιμοποιείται για την απολύμανση της γραμμής παραγωγής. 

Το έργο συμπεριλαμβάνεται σε σειρά δράσεων για την μείωση των εκπομπών καυσαερίων και του ετήσιου κόστους σύμφωνα με τους εταιρικούς στόχους τους.

Προτείναμε ένα σύστημα Heat SE 242TTA και θέρμανση της δεξαμενής με εξωτερικό πλακοειδή εναλλάκτη. 

Ο ελεγκτής Prozeda Grandis 650HK συνδέεται με το κεντρικό σύστημα ελέγχου μέσω δικτύου Modbus ώστε να μπορούν να παρακολουθούν την λειτουργία και απόδοση του συστήματος.

Η εγκατάσταση έγινε εξ ολοκλήρου από τους συνεργάτες μας Bailos Energy.

Η πρόβλεψη είναι ότι θα εξοικονομούν κάθε χρόνο περίπου 4.600 λίτρα πετρέλαιο με ανάλογη μείωση της μόλυνσης.

 

Βασικά Χαρακτηριστικά 

  • Εικοσιτέσσερις (24) επιλεκτικοί συλλέκτες Theros TTA 251V συνολικής επιφάνειας 60 τ.μ.
  • Σωλήνωση ηλιακών SS-flex για το ηλιακό κύκλωμα
  • Δύο (2) αντλιοστάσια Sonnenkraft
  • Ελεγκτής Prozeda Grandis 650HK Modbus
  • Πλακοειδής εναλλάκτης Sonnenkraft WTS 20-50


Δοκιμή λειτουργίας σε υψηλές θερμοκρασίες – ακόμα και με συνεχή λειτουργία στους 115-120°C το σύστημα λειτούργησε άψογα

 

Υπεύθυνοι Τεχνικοί Εγκατάστασης

Υδραυλικά & ηλεκτρολογικά: Bailos Energy