Θέρος
ενέργειας...

Ανακατασκευή ηλιακού συστήματος με 30 συλλέκτες στο ξενοδοχείο Λύχνος

2015-05-22
Πάργα, Θεσπρωτία

Ανακατασκευάστηκε από τον συνεργάτη μας το υπάρχον ηλιακό σύστημα στο ξενοδοχείο Λύχνος στη Πάργα. Είχε τοποθετηθεί πριν κάποια χρόνια αλλά ποτέ δεν λειτούργησε σωστά.

Περιελάμβανε:

  • 30 Ελληνικούς ηλιακούς συλλέκτες, με συνολική επιφάνεια 60 m2.
  • Τέσσερα (4) μπόιλερ 500 3πλής ενέργειας με ηλεκτρικές αντιστάσεις
  • Σωλήνωση στήλης από χαλκό συνολικού μήκους 300 μέτρων !!
  • Υψομετρική διαφορά συλλεκτών μηχανοστασίου 50 μέτρων !!

 

Έγιναν διάφορες προσπάθειες από "ειδικούς" αλλά τα ηλιακά δεν έκαναν τίποτα και έτσι προστέθηκε στο σύστημα και μία αντλία θερμότητας Daikin High Temperature 16 kW.

Η κατανάλωση ενέργειας συνέχισε να είναι υψηλή ενώ το ξενοδοχείο έμενε συχνά από ζεστό νερό δημιουργώντας σοβαρά παράπονα από τους πελάτες.

Το 2015 το ξενοδοχείο ανακαινίστηκε και αναβαθμίστηκε μεγαλώνοντας τις ανάγκες σε ζεστό νερό χρήσης. Το σύστημα πλέον έπρεπε να μπορεί να παρέχει 4.960 λίτρα ΖΝΧ/μέρα.

Μας ζητήθηκε ο σχεδιασμός της ανακατασκευής του αλλά να κρατήσουμε όλο τον βασικό εξοπλισμό και τις υπάρχουσες σωληνώσεις στήλης. 

Έγινε ανασχεδιασμός του πεδίου των συλλεκτών, του μηχανοστασίου και του αυτοματισμού ελέγχου. Επίσης τοποθετήθηκε αντλία βιομηχανικού τύπου υψηλής πίεσης για τα ηλιακά με Inverter για να δουλεύει με μεταβλητή ροή.

Πλέον το σύστημα λειτουργεί άψογα. Τα ηλιακά θα καλύπτουν το 57% περίπου των ετήσιων αναγκών και το υπόλοιπο από την υπάρχουσα αντλία θερμότητας. 

 

Προστέθηκαν:

  • Ένα (1) δοχείο αδρανείας Theros DA2000
  • Αντλιοστάσιο ηλιακού κυκλώματος ειδικά σχεδιασμένο για το συγκεκριμένο σύστημα
  • Πολυβάθμιος κυκλοφορητής υψηλής πίεσης Grundfos
  • Ψηφιακός ελεγκτής Prozeda Grandis 600 και ειδικό inverter 
  • Σωλήνωση συλλεκτών και μηχανοστασίου SS-flex με μόνωση Solar 13mm.
  • Υδρομετρητές για την μέτρηση του ζεστού νερού. 

  

Δείτε το σε λειτουργία τώρα (LIVE)

 

Συνεργάτης

ERGO Solutions