Θέρος
ενέργειας...

Νέο προπονητικό κέντρο Πανιωνίου «Απήλιον»

2011-11-01
Κορωπί Αττικής

Σχεδιασμός, υλικά, και επίβλεψη κατασκευής για κτήριο 1.100 τ.μ. με πολλαπλές χρήσεις και απαιτήσεις.  

Σε όλους τους χώρους έχει τοποθετηθεί ενδοδαπέδια, Fan Coils, και κεντρικός εξαερισμός με εναλλάκτες θερμότητας. 

Χρησιμοποιείτε υβριδικό σύστημα για την θέρμανση και ψύξη με την  χρήση δύο (2) αντλιών θερμότητας σε μορφή Cascade και την υποβοήθηση σε μεγάλα φορτία θέρμανσης από λέβητα πετρελαίου.

Για το ζεστό νερό τοποθετήθηκε σύστημα Theros ΑΚ Chili 121-2000 με συλλέκτες κενού τοποθετημένους οριζόντια στην ταράτσα. 

 

Βασικά Χαρακτηριστικά 

  • Έξι (6) ηλιακοί συλλέκτες Akotec VRK 3000 DF, ισχύος 19,4 kW
  • Δύο (2) ηλιακά αντλιοστάσια Meibes Solastation S
  • Ελεγκτής Prozeda Vision Plus
  • Δύο (2) δοχεία ζεστού νερού Theros ZN 1.000 λίτρων 
  • Σωλήνωση ηλιακού κυκλώματος ανοξείδωτος SS-flex
  • Αντλιοστάσια και εξαρτήματα μηχανοστασίου Meibes
  • Δύο (2) αντλίες θερμότητας Wesper
  • Ενδοδαπέδια Uponor MLCP
  • Ρυθμιστικές βαλβίδες εξισορρόπησης δικτύου Broen FODRV

 

Συνεργάτης

Ορφέας Ε.Π.Ε., Αθήνα