Θέρος
ενέργειας...

Μικρή πολυκατοικία χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης

2012-04-18
Λευκάδα

Έγινε η εκκίνηση του συστήματος θέρμανσης / δροσισμού / ψύξης / ζεστό νερό σε νέα πολυκατοικία 400 μ2 στην Λευκάδα. Η εταιρία μας παρείχε υλικά, μελέτη, και επίβλεψη ενώ η κατασκευή έγινε από την εταιρία Hydrotec.

Το σύστημα περιλαμβάνει,

 • Μηχανοστάσιο θέρμανσης/δροσισμού Meibes Edition 7
 • Θερμιδομετρητές Rossweiner
 • Δύο (2) αντλίες θερμότητας Daikin Altherma
 • Μία αντλία θερμότητας Technibel
 • Ενδοδαπέδια Uponor
 • Συλλέκτες ενδοδαπέδιας Rossweiner
 • Fan coils Olimpia Splendit
 • Ρυθμιστικές βαλβίδες Broen FODRV
 • Δύο (2) παραγωγούς ζεστού νερού Meibes LogoFresh Kompakt
 • Δοχείο αδρανείας Theros DA800
 • Συλλέκτες κενού Akotec VRK 4001 DF (30+10 tubes)
 • Σωλήνωση ηλιακού κυκλώματος SS-flex
 • Ολοκληρωμένος ηλεκτρολογικός πίνακας μηχανοστασίου με μετρητές ενέργειας και αυτοματισμούς

Όλα τα διαμερίσματα έχουν ενδοδαπέδια, εκτός από ένα στο οποίο λόγω κατασκευαστικής ιδιαιτερότητας τοποθετήθηκαν fan coils και αυτόνομη αντλία θερμότητας.

Το κεντρικό σύστημα στηρίζεται στις 2 αντλίες θερμότητας Altherma οι οποίες ενεργοποιούνται ανάλογα με τις ανάγκες του κτηρίου. Έτσι υπάρχουν πολλαπλά οφέλη πέρα από την μεγαλύτερη οικονομία (20% περίπου) από την συνηθησμένη λύση της μίας αντλίας θερμότητας, και την αξιοπιστία σε περίπτωση βλάβης.

Το ζεστό νερό παράγεται κεντρικά από τους 2 ταχυθερμαντήρες Meibes LogoFresh και το κεντρικό ηλιακό σύστημα.

Η κατανάλωση ενέργειας και ζεστού νερού επιμερίζεται με θερμιδομετρητές και ογκομετρητές. Η πολυκατοικία έχει πολύ καλή μόνωση και έτσι σε συνδυασμό με το ενεργειακό σύστημα αναμένεται να έχει πολύ χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση.

  

 

  

  

 

Συνεργάτης