Θέρος
ενέργειας...

Υβριδικό σύστημα ηλιακής θέρμανσης H-SE/D 121AK2000 σε μονοκατοικία 350 μ2

2012-11-05
Θρακομακεδόνες, Αττική

Παρείχαμε υλικά, μελέτη, και τεχνική υποστήριξη για υβριδικό σύστημα ηλιακής θέρμανσης H-SE/D 121AK2000 σε υπάρχων κατοικία με 350 μ2 θερμαινόμενους χώρους (συνολικά 500 μ2) με καλοριφέρ. 

Στην κεραμοσκεπή μπήκανε 3 συστοιχίες συλλεκτών Akotec VRK με συνολικά 120 σωλήνες και επιφάνεια 19,6 μ2. Τα ηλιακά φορτίζουν με θερμότητα σε όλες τις συνθήκες δύο (2) δοχεία αδρανείας 1.000 λίτρων έκαστο.

Όταν τα ηλιακά δεν επαρκούν η κύρια πηγή θέρμανσης είναι 24 kW ηλεκτρικές αντιστάσεις στα 2 δοχεία DA1000. 

Τα 2 δοχεία επίσης έχουν τον ρόλο του θερμοσυσσωρευτή καθώς τον χειμώνα και όταν ο ιδιοκτήτης επιλέξει φορτίζονται σε μέγιστη θερμοκρασία (80°-90°C) με τις ηλεκτρικές αντιστάσεις τις ώρες μειωμένου τιμολογίου ΔΕΗ.

Επίσης έχει ενσωματωθεί στο σύστημα ο υπάρχων λέβητας πετρελαίου 80 kW ο οποίος όμως πλέον λειτουργεί με αντιστάθμιση.

Η λειτουργία του ηλιακού συστήματος, της αντιστάθμισης, και του λέβητα ελέγχονται από τον ελεγκτή Prozeda Genius Plus HKR ο οποίος έχει επιπλέον κάρτα καταγραφής των δεδομένων του.

Στον ηλεκτρολογικό πίνακα υπάρχει προγραμματισμένος αυτοματισμός ο οποίος δίνει στον ιδιοκτήτη την δυνατότητα να επιλέγει,

  • Μόνο ηλιακή θέρμανση
  • Ηλεκτρικές αντιστάσεις κανονικό τιμολόγιο ΔΕΗ
  • Ηλεκτρικές αντιστάσεις μειωμένο τιμολόγιο ΔΕΗ
  • Λέβητα πετρελαίου
  • Φόρτιση των δοχείων σε υψηλή θερμοκρασία την νύχτα με μειωμένο τιμολόγιο ΔΕΗ (θερμοσυσσώρευση)
  • Καλοκαιρινή λειτουργία με αποθέρμανση των δοχείων

Στην περίπτωση επιλογής της χρήσης των ηλεκτρικών αντιστάσεων και του λέβητα πετρελαίου, προτεραιότητα έχουν οι αντιστάσεις και αν δεν τα καταφέρνουν λόγω αυξημένου φορτίου θα πάρει εμπρός και ο λέβητας.

Υπάρχει πρόβλεψη μελλοντικής χρήσης γεννήτριας ώστε αν πέσει το ρεύμα η θέρμανση να λειτουργήσει χωρίς διακοπή και να γίνεται αποκλειστικά με τον λέβητα και όχι με τις αντιστάσεις.

Το ζεστό νερό παράγεται "φρέσκο" με μονάδα  Meibes LogoFresh με ανακυκλοφορία.

Μελλοντικά το σύστημα μπορεί εύκολα να συνδεθεί με τζάκι καλοριφέρ ή άλλους τρόπους θέρμανσης ανάλογα με τις ανάγκες.

Η αναμενόμενη ετήσια εξοικονόμηση κόστους θέρμανσης σε σχέση με τον λέβητα πετρελαίου αναμένεται να είναι 50-60%.

Είναι η ιδανική ενεργειακή αναβάθμιση για υπάρχων κτήρια με καλοριφέρ για ένταξη στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ».

Ένα άλλο πλεονέκτημα του συστήματος είναι η μεγάλη αξιοπιστία του και οι μικρές ανάγκες για ετήσια συντήρηση. 

Το σύστημα αγοράσθηκε και εγκαταστάθηκε από τoν συνεργάτη μας.

 

Βασικά Χαρακτηριστικά 

 

Συνεργάτης

Κ.Μ.Ε., Χαλάνδρι