Θέρος
ενέργειας...

Αναβάθμιση συστήματος ψύξης-θέρμανσης σε κτήριο γραφείων 1.400 μ2

2012-12-04
Αθήνα

Το ηλικίας 17 ετών κτήριο είχε από την αρχή σημαντικά προβλήματα στο σύστημα ψύξης-θέρμανσης,

 • Χαμηλή απόδοση ψύξης σε αρκετούς χώρους
 • Υψηλή κατανάλωση πετρελαίου στην θέρμανση
 • Πρόωρη φθορά και διάβρωση στις σωληνώσεις

 

Ένα σοβαρό τεχνικό πρόβλημα με τον ψύκτη ήταν το έναυσμα για τον ιδιοκτήτη για την συνολική αντιμετώπιση του συστήματος.

Μαζί με τους συνεργάτες μας εταιρία Technomech, εντοπίσαμε τα τεχνικά προβλήματα της υπάρχουσας κατασκευής και προτείναμε τις απαραίτητες αλλαγές,

 • Λεπτομερή μηχανολογική μελέτη των αναγκών ψύξης-θέρμανσης και του δικτύου τους.
 • Μηχανολογικός και ηλεκτρολογικός σχεδιασμός του νέου συστήματος.
 • Αντικατάσταση του ψύκτη με νέα αντλία θερμότητας υψηλής απόδοσης.
 • Κατάργηση του λέβητα πετρελαίου.
 • Αντικατάσταση σημαντικού μέρους του δικτύου ψύξης-θέρμανσης με νέες σωληνώσεις.
 • Τοποθέτηση αυτόματων ρυθμιστικών βαλβίδων σε κάθε fan coil και μονάδες εξαερισμού.
 • Κατασκευή νέου ψυχροστασίου για την αντλία θερμότητας με τα απαραίτητα εξαρτήματα για την προστασία του δικτύου.
 • Να προστεθεί κεντρικός απαερωτής/διαχωριστής σωματιδίων όπως το Meibes SystemGuard με μαγνήτες για την σωστή και μόνιμη εξαέρωση και καθαρισμό του κυκλώματος. 
 • Ρύθμιση του δικτύου σύμφωνα με την μελέτη.

 

Τις αγορές υλικών και την εργολαβική ανακατασκευή του συστήματος χειρίστηκε η εταιρία διαχείρισης του κτηρίου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της μελέτης.

Η εκκίνηση του συστήματος και η τελική ρύθμιση του δικτύου έγινε από την εταιρία μας.

 

Βασικά Χαρακτηριστικά 

 • Αντλία θερμότητας Trane 220 kW
 • Meibes SystemGuard MH 150 με μαγνήτες για παροχή ως 50 m3/hr
 • Κυκλοφορητής Grundfos TP 65-260/2
 • Κεντρικές ρυθμιστικές βαλβίδες Broen Ballorex V
 • Αυτόματες ρυθμιστικές βαλβίδες Broen Dynamic

 

Συνεργάτης

Technomech, Αθήνα