Θέρος
ενέργειας...

Μονοκατοικία με ηλιακή θέρμανση, ενδοδαπέδια & ενεργειακό τζάκι νερού

2014-09-26
Ελεούσα, Ιωάννινα

Η εταιρία μας ανέλαβε τη μελέτη, εγκατάσταση και επίβλεψη συστήματος για απαιτήσεις θέρμανσης και ζεστού νερού σε νέα μονοκατοικία με υπόγειο, στην Ελεούσα Ιωαννίνων. Προτεραιότητα των ιδιοκτητών ήταν το χαμηλό ενεργειακό κόστος συναρτήσει ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

 

Τοποθετήθηκε σύστημα ενδοδαπέδιας σε χώρο επιφάνειας 90 τ.μ. για θέρμανση.

Για υποβοήθηση θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού εγκαταστάθηκε το έτοιμο ηλιακό σύστημα Theros Heat 031RK0800, με 3 επίπεδους συλλέκτες που τοποθετήθηκαν στην κεραμοσκεπή.

Ηλιακοί συλλέκτες Solar Energy

 

Στο καθιστικό τοποθετήθηκε ενεργειακό τζάκι «καλοριφέρ» υψηλής απόδοσης το οποίο φορτίζει και αυτό το δοχείο αδρανείας.

Αν ο ήλιος δεν επαρκεί και ο ιδιοκτήτης δεν θέλει να ανάψει το τζάκι μπορεί να θερμάνει το δοχείο αδρανείας με τις ηλεκτρικές αντιστάσεις. Ενδείκνυται βέβαια η χρήση τους τις ώρες μειωμένου τιμολογίου της ΔΕΗ που το κόστος είναι πολύ μικρότερο.  

Η οικία διαθέτει εξαιρετική θερμομόνωση, που ελαχιστοποιεί τις ενεργειακές απώλειες.

Το αποτέλεσμα όλων των παραπάνω?? Οι 3 ηλιακοί συλλέκτες θα καλύπτουν σχεδόν το 60% των ετήσιων αναγκών του σπιτιού!! Η υπόλοιπη ενέργεια μπορεί να καλυφθεί με ελάχιστο κόστος σε ξύλα (1 τόνο περίπου) ή ηλεκτρική ενέργεια (450€ με τιμές 2014)...! 


Ηλιακή θέρμανση

 

Το σύστημα εγκαταστάθηκε από τον συνεργάτη μας Ιωάννη Μπούτζα.

 

Βασικά Χαρακτηριστικά 

  • Ενδοδαπέδια θέρμανσης Uponor MLCP
  • Ενεργειακό τζάκι-νερού EdilKamin H2Oceano/cs 23kW
  • Δοχείο αδρανείας Theros DA 800 lt
  • Τρεις (3) επιλεκτικοί συλλέκτες RK2300V Alpin
  • Σταθμός παραγωγής φρέσκου ΖΝΧ Meibes Logofresh Kompakt
  • Ελεγκτής Prozeda, Grandis 600 HK
  • Αντλιοστάσια θέρμανσης Meibes Edition 7
  • Σωλήνωση ηλιακών και θέρμανσης SS-flex

 

Συνεργάτης

Ιωάννης Μπούτζας, Ιωάννινα

Γιάννης Μπούτζας, υδραυλικός