Θέρος
ενέργειας...

Βίλλα με έξυπνο μηχανοστάσιο

2018-12-13
Μεγανήσι, Λευκάδα

Η εταιρία μας ανέλαβε τον πλήρη σχεδιασμό και υλοποίηση των ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών και αυτοματισμών για την ψύξη/θέρμανση, ζεστό νερό και τα σενάρια φωτισμού για τους εξωτερικούς χώρους.

Η θέρμανση και ψύξη των χώρων γίνεται μέσω fan coil και ενδοδαπέδιας. Το ηλιοθερμικό σύστημα Chili SE υποβοηθά τις δύο αντλίες θερμότητας. 

Οι ηλιακοί συλλέκτες Akotec Weiser Power με ισχύ 12 kW έχουν τοποθετηθεί εντελώς οριζόντια για να είναι «αόρατοι».

Η συγκεκριμένη βίλλα έχει πλήρη και απομακρυσμένο έλεγχο του μηχανοστασίου και του βασικού φωτισμού μέσω προγραμματιζόμενου ελεγκτή (PLC):

  • Σενάρια λειτουργίας για την θέρμανση και ψύξη, όπως μόνο ηλιακή θέρμανση ή με υποβοήθηση από τις 2 αντλίες θερμότητας.
  • Έξυπνη διαχείριση cascade των αντλιών θερμότητας για μέγιστη οικονομία. 
  • Παραγωγή ενέργειας από ηλιακά και φωτοβολταϊκά
  • Σενάρια λειτουργίας για τον εξωτερικό φωτισμό.
  • Οπτικοποίηση της λειτουργίας του συστήματος.
  • Έλεγχος και στατιστικά βλαβών από όλα τα διασυνδεμένα μηχανήματα.

 

Βασικά χαρακτηριστικά 

 

Βίντεο παρουσίασης αυτοματισμού μηχανοστασίου