Θέρος
ενέργειας...

Αντλία θερμότητας - αέρος/νερού