Θέρος
ενέργειας...

SS-flex calculator


ΕΠΙΛΟΓΕΣ


ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΤΡΙΒΕΣ ( m )
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ( m / s )
ΟΓΚΟΣ ΥΓΡΟΥ (λίτρα)
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ (bar)

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ( °C )
0
ΑΠΩΛΕΙΕΣ ( W / m )
0
ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ( W )
0
ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ( K )
0
Σωλήνες
Fixlocks

Τεχνικές προδιαγραφές και οδηγίες χρήσης των σωλήνων SS-flex

 

 


Βίντεο με την δοκιμή των Meibes FixLock® σε πίεση ως 50 bar!!